Dance Ambition II

fotografie van een documentaire serie over de ballerina’s van het DanceAmbition lesprogramma bij de Haarlemse Balletschool. De beelden zijn later gebruikt voor diverse communicatiemiddelen.